Атестаційне портфоліо

Положення "Про атестацію педагогічних працівників України"

Атестація педагогічних працівників - система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності та росту їх професійної майстерності за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до  пункту 2,6  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами, внесеними згідно наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту від 20.12.2011 р. №1473), наказом Міністерства освіти і науки  України №1135 від 08.08.2013.

                                                                             АТЕСТАЦІЯ 2018

Атестації педагогічних працівників 2017 року підлягало11 педагогічних працівника. З них: присвоєно кваліфікаційних категорій – 5,   педагогічних звань – 7. Показники, представлені в діаграмі 3, свідчать про підвищення рівня кваліфікації та самоосвіти педагогічних працівників ліцею.

                            Пропонуємо параметри за якими оцінюються результати фахової діяльності педагогічного працівника ліцею

Параметри

Система взаємодії учасників атестаційного процесу представлена на рисунку.

Параметри

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ