Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників

 «Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників»

З метою запобігання ускладнень в організації і проведенні атестації педагогічних працівників рекомендуємо для використання у практичній діяльності:

Орієнтовний алгоритм проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

-    ознайомлення педколективу з нормативно-правовими документами, інструктивно-методичними матеріалами з атестації педпрацівників;

-    до 20.09.  - видання наказу «Про організацію і проведення атестації у навчальному році (створення атестаційної комісії)»;

-    розробка плану-роботи атестаційної комісії;

-    складання плану-графіку заходів з атестації;

-    проведення методичних заходів з педпрацівниками  керівниками МО щодо атестації у навчальному році

-    До 10.10. – надання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

-    Прийом АК заяв про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації;

-    Подання керівника або педради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, пед.. звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

-    До 20. 10. – засідання АК про затвердження:

а) списків педагогічних працівників, які атестуються

б) графіку роботи атестаційної комісії;

в) прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації;

-    Видання наказу про атестацію;

-    Подання матеріалів до міської атестаційної комісії;

-    Ознайомлення педпрацівників з графіком проведення атестації під підпис;

-    Індивідуальне консультування педагогів про проходження атестації

 

Атестаційна комісія (АК) відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня , вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

-    до 10.04. – здійснення атестації педагогічних працівників атестаційною комісією  ІІ рівня;

-    оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників;

-    проведення методичних заходів з педкадрами закладу щодо підсумків атестації;

-    аналіз результатів атестаційного процесу

 

Засідання атестаційної комісії І рівня (за потребами). Питання для розгляду:

- поточні питання під час підготовки та проведення атестації

-    проведення творчих звітів;

-    до 01.03 надання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

- підготовка звітної та статистичної документації

 

 

Проведення експертної оцінки рівня кваліфікації, професійної компетенції, професіоналізму, якості педагогічної діяльності педагогічних працівників

- ознайомлення педагогічних працівників з характеристикою (під підпис) не пізніше як за 10 днів до засідання;

-  до 01.04. – засідання АК  І рівня;

-  оформлення атестаційних листів (у 2-х примірниках);

-  повідомлення педпрацівнику рішення АК одразу  після її засідання (під підпис);

-  вручення  атестаційних листів під підпис  атестованим працівникам (не пізніше трьох днів після атестації);

- підготовка матеріалів до засідань атестаційної комісії         ІІ рівня

- видання наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників»

 

 

 

Попередня перевірка відповідних атестаційних матеріалів (до засідання атестаційних комісій)

 

- відстеження результатів діяльності педагогічних працівників, які мають атестуватися у наступному навчальному році (результати контрольних робіт, заліків, ЗНО, екзаменів тощо)

 

 

 

 

- видання наказу протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії;

- доведення наказу у триденний строк до відома педагогічного працівника під підпис та надання його в бухгалтерію

 

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ