Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Водій автотранспортних засобів категорії «С»

Професія — 7241.1 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

  Кваліфікація — 2 розряд

Повинен знати: основи електротехніки; будову і принципи роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і  призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання  про виробництво і організацію робочого місця;  прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги;  правила надання першої  допомоги в разі ураження  електричним струмом;  правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі ІІ кваліфікаційної групи;  прийоми і послідовність виконання такелажних робіт; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.

Повинен  уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури.  Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити  контакти і контактні поверхні.  Здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладати установочні проводи  і кабелі. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикати  і  вимикати  електроустаткування та  виконувати прості вимірювання.  Працювати з пневмоінструментом і електроінструментом. Виконувати  такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряти і вимірювати  мегомметром опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів.

Загальнопрофесійні вимоги
Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційної характеристики професії, робітники повинні:

 1. раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 2. дотримуватися норм технологічного процесу;
 3. не допускати браку у роботі;
 4. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 5. використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 6. мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 7. знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти  Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Кваліфікація — 3 розряд

Повинен знати:  електроматеріалознавство; технічне креслення; електротехніку з елементами промислової електроніки; відомості про постійний і змінний струми в обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслу­говуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, випрямлячів та іншої електроапаратури і електроприладів; конструкцію та призначення пускових і регулювальних пристроїв; прийоми і способи заміни, зрощування та паяння проводу високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; провідникові елек­троізоляційні матеріали, їх основні характеристики і класифікації; будо­ву і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи замірювання електрич­них величин; прийоми виявлення і усунення несправностей у електромере­жах; правила прокладання  кабелів у приміщеннях, під землею, на підвісних тросах; правила безпеки праці (в обсязі ІІІ кваліфікаційної групи).

Повинен уміти: виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях, з повним їх вимикан­ням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них, без розбирання конструктивних елементів. Регулювати навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтувати, заряджати  і встановлювати  вибухобезпечну арматуру. Обробляти, зрощувати, ізолювати і паяти прово­ди напругою понад 1000 В. Обслуговувати і ремонтувати  сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт. Брати участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження і обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтувати трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пус­качі, контактори та іншу нескладну апаратуру. Виконувати окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів більш високої кваліфікації. Виконувати такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Брати участь у прокладанні трас і проводки. Заряджати  акумуляторні батареї. Фарбувати  зовнішні частини приладів і устат­кування. Реконструювати  електроустаткування. Обробляти за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс тощо. Перевіряти   маркування простих монтажних і принципових схем. Виявляти та усувати  відмовлення, несправності і пошкодження у роботі електроустаткування з простими схемами вмикання.

Загальнопрофесійні вимоги
Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційної характеристики професії, робітники повинні:

 1. раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 2. дотримуватися норм технологічного процесу;
 3. не допускати браку у роботі;
 4. знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 5. використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 6. мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 7. знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування» 2-ого розряду:

  • за умови первинної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах 1-ІІ-ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
  • за умови підвищення кваліфікації  стаж роботи за професією 2-го розряду не менше одного року.

Професія8322.2 Водій автотранспортних засобів категорії „С”

Спеціалізація:
водіння автотранспортних засобів категорії „С” (автомобілів, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких  перевищує 3500 кг (7700 фунтів)

Кваліфікація: категорія  „С”
Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; Правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч.  небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії С та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Повинен уміти:
Керувати  автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії С за різних дорожніх умов. Виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. Керувати спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах. Буксирувати автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг. Перевіряти технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечувати справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконувати роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подавати автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження. Контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів ( у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові. Усувати технічні несправності, які виникають під час роботи  на лінії і не потребують розбирання головних механізмів. Виконувати регулювальні роботи. Заправляти автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформлювати дорожню документацію. Надавати першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

 Загально-професійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці
додержуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі
знати і  виконувати вимоги нормативних актів по охороні праці і навколишнього середовища;
додержуватись норм і  методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачуваних  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які  навчатимуться  в системі професійно-технічної освіти
Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні:
На категорію «С» - повна загальна середня освіта (по закінченню напвчання). Без вимог до стажу роботи.
Сфера професійного використання випускника
вантажні автомобільні перевезення
Специфічні вимоги
- вік після закінчення терміну навчання – більше 17 років, з  віковим обмеженням на право використання посвідчення водія;
-стать: жіноча, чоловіча;
- медичні обмеження

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ