Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, Електрогазозварник

  Професія 7136.2:  Монтажник  санітарно-технічних  систем  і устаткування 

1.      Кваліфікація: 2 розряд 
Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: види та призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування; сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; призначення слюсарних інструментів; способи вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури; основи правових знань, галузевої економіки, креслення, електротехніки. 

Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків. 

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти 
Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

2.Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: види основних деталей санітарно-технічних систем, з’єднань труб і кріплення трубопроводів; призначення, будову й особливості монтажу систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків; способи свердління і пробивання отворів під час прокладання трубопроводів; правила транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правила користування механізованим інструментом; основи правових знань, галузевої економіки, електротехніки та креслення. 

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації газопостачання та водостоків. 

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти 
Попередній  освітньо-кваліфікаційний  рівень - „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 2 розряду: 
-         за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; 
-         за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 2 розряду не менше 1 року.

3.   Кваліфікація: 4 розряд 
Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: системи розводів від стояків; будову та способи монтажу трубопровідних систем із сталевих  і полімерних труб; будову монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з ними; сполучення сталевих труб клеєм; способи розмічання місць установлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; види шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними; основи правових знань, галузевої економіки, креслення, електротехніки. 

Повинен уміти: виконувати роботи середньої складності під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків. 

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти 
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 3 розряду: 
-         за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; 
-         за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 3 розряду не менше 1 року. 
  
Загально професійні вимоги 
Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища; додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати  основи інформаційних технологій.

Сфера професійного використання випускника 
Улаштування в будівлях і спорудах систем опалення, вентиляції, водопровідних, газових і каналізаційних мереж. Установлення водопровідних, газових і каналізаційних мереж, опалювального, газового і санітарного устаткування. 
Специфічні вимоги

  • Вік: по закінченні терміну навчання  - не менше 17 років.
  • Стать: чоловіча.
  • Медичні обмеження.

 

Професія 7212.1 Електрогазозварник

Кваліфікація 3 розряд. 
Кваліфікаційні вимоги.

Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі, способи і основні прийоми прихвачування, основи знань про технологію на техніку виконання ручного дугового зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, будову балонів, кольори і правила поводження з ними, основи знань про зварювання в захисному газі і правила забезпечення захисту швів під час зварювання, типи та позначення зварних швів на кресленнях, основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює, призначення і умови застосування контрольно – вимірювальних приладів, які застосовує, причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання, будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

Повинен вміти: прихвачувати деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконувати ручне дугове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляти прості, невідповідальні деталі. Готувати вироби і вузли під зварювання і зачищати шви після зварювання. Забезпечувати захист шва при зварюванні в захисному газі. Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням. Читати прості креслення.

Загально професійні вимоги.
Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, всі робітники повинні :
а) раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці,
б) додержуватись норм технологічного процесу,
в) не допускати браку в роботі,
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт,
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ ( пожежі, аварії, повені тощо.)
е) знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно – технічної освіти.
Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника 
Оброблення металу. Зварювальні роботи. Виробництво машин та устаткування.

Спеціальні вимоги.
1.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років,
1.2. Стать: чоловіча,
1.3. Медичні обмеження.

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ