Бухгалтер

Вміє справно рахувати
Бухгалтерію вести
І в комп’ютер він встигає 
Всі рахунки занести.
 
Професія бухгалтера є однією з найбільш давніх. Вона досить престижна в Україні та в інших державах світу. Слово «бухгалтер» походить також з німецької мови і поєднує два слова: das Buch (книга) і halten (тримати). Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й веде велику роботу з планування, контролю, аналізу, готує інформацію, яка сприймається менеджерами для прийняття управлінських рішень.
На сьогоднішній день „бухгалтер" - є однією із найпоширеніших професій. Чим же викликана її така популярність?Бухгалтер
Професія бухгалтера доволі старовиння. Вже в Древній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друкарські книги з'явилися в XIV — XV століттях, і серед них «Трактат про рахунки і записи» італійського математика Луки Пачоли — перша книга з бухгалтерського обліку. У Росії посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття. У перекладі з німецького слово «бухгалтер» означає «книгознавець», оскільки раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів записували в спеціальну книгу.
Раніше професія «бухгалтер» розглядалася виключно, як робітник апарату, функцією якого є надання інформації. Дуже рідко його залучали до прийняття управлінських рішень. Проте, коли бізнес почав орієнтуватися на ринок, бухгалтери виявили, що їхня сфера відповідальності дуже зросла і бухгалтерський облік одержав гідне визнання в рамках функціонуючої системи.
В Україны День Бухгалтера святкується 16 липня. Дату свята було обрано в зв'язку з тим, що 16 липня 1999 року було прийнято Закон України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
Фінансові і облікові спеціальності стали популярними в Україні на початку 90-х років із набуттям незалежності країною. 
З набуттям незалежності Україною у перші роки державний бюджет і фінансова система країни суттєво похитнулися як наслідок фінансової кризи, гіперінфляції, тощо. Професії, що так довго займали провідні місця в рейтингу популярності, почали здавати свої позиції. Бажання лікувати і вчителювати пропадало так же швидко, як швидко падав реальний рівень доходів. У кого буде бажання працювати інженером за символічний оклад, який крім того ще й несвоєчасно виплачують, коли необхідно забезпечувати сім'ю. Внаслідок таких зрушень почали набувати популярність "грошовиті" професії, де зарплата була достойною, відповідала рівню реальних потреб і виплачувалася своєчасно. У переважній більшості бюджетних установ такого вже не було. Проте у сфері реального бізнесу такі тенденції розпочинались. І що є характерним, однією із самих високооплачуваних категорій працівників на підприємствах, крім керівництва, ставали фінансові працівники, в тому числі і працівники бухгалтерій. 
Усім відомо, що головний бухгалтер на підприємстві - це друга людина після керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він на ряду з директором ставить свій підпис майже на усіх документах. А це не тільки відповідальність, але й авторитет. Професія оплачувана. Мова йде не тільки про розмір оплати, а й про черговість виплати. Навіть, якщо на підприємстві не вистачає грошей для виплати зарплати усім працівникам, бухгалтерія зарплату отримує як правило у першу чергу.
Найбільш завзяті представники професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, рано чи пізно стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес - аудиторську чи консалтингову фірму. Але ще раз підкреслюємо - найбільш завзяті, оскільки ті, хто не працює над підвищенням свого 
рівня, як прийдуть працювати, скажімо, касиром, так з цієї посади і йдуть на пенсію.
У ринкових умовах попит на бухгалтерські послуги збільшується, а вимоги до їх якості зростають.
Міжнародні стандарти обліку і нормативи бухгалтерської освіти та етики визначають вимоги до професії бухгалтера та її роль у діяльності підприємств.
В Україні здійснюється широка підготовка бухгалтерів у ВНЗ різних акредитацій, на курсах. На підприємстві бухгалтер має справу не тільки з веденням бухгалтерського обліку. Він бере активну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень.
Вимоги до професії бухгалтера на сьогодні зросли. Бухгалтер має забезпечити достовірне ведення бухгалтерського обліку, приносити користь підприємству шляхом пропозицій з вибору кращих альтернативних управлінських рішень. Бухгалтер повинен боротися проти шахрайства. Це професія здібних і чесних людей.
Для обіймання посади бухгалтера ставляться відповідні вимоги. Міністерство праці та соціальної політики 28 грудня 2001 р. затвердило вимоги до кваліфікаційних характеристик професій працівників бухгалтерського обліку. Так, для обіймання посади головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку кваліфікаційними вимогами є: повна вища освіта відповідного напряму підготовки, післядипломна освіта в галузі управління; стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижнього рівня: для магістра – не менше двох років, спеціаліста – не менше трьох років. Для завідувача сектору (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж бухгалтерської роботи для магістра – не менше двох років, спеціаліста – не менше трьох років.
Як забезпечити високий рівень бухгалтерської професії в Україні? Лише урядовими постановами та державним регулюванням? Наказами та штрафами? Окрім державних, урядових структур, чи не найважливішим чинником забезпечення ринків якісною інформацією є сильна, незалежна міцна престижна національна спільнота бухгалтерів та аудиторів.
Велику роль у становленні національних професійних спільнот відіграє Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ). Це світова організація бухгалтерського співтовариства, що покликана служити інтересам громадськості шляхом зміцнення професії й сприяння розвитку сильних економічних систем, орієнтованих на міжнародні відносини. Вона об'єднує національні професійні організації 120 країн світу. Стандарти, які видає МФБ, є „нормативною базою” для міжнародної бухгалтерської спільноти.
Без сильних професійних об'єднань ці функції навряд чи можна виконувати на належному рівні. Становлення сильних національних професійних об'єднань дає низку переваг, особливо коли урядові структури передають їм певний рівень завдань, цілей новажень та довіри.
По суті, професійна організація повинна діяти як провідник, щоб підтримувати контакти зі своїми членами, представляти професію і вносити пропозиції державним, національним регуляторним органам, лобіювати потрібні для міцного, остаточного розвитку бухгалтерської професії.
В свою чергу, державні органи можуть звертатися до професійних об'єднань за порадами, методологічною допомогою при ухваленні рішень. Адже де отримати потрібну інформацію, як не в середовищі експертів – як практиків, так і науковців, що їх об'єднують професійні організації!
Звичайно, для успішної роботи бухгалтером, окрім відповідної освіти, потрібно мати нахил до бухгалтерської справи і велике бажання до такої діяльності.
Сучасні особливості професії бухгалтера:
Плюси професії:
  • затребуваність на ринку праці;
  • переважно нормований робочий день;
  • можна мати додатковий заробіток, наприклад, допомагати з веденням бухгалтерії дрібним підприємствам;
  • великий вибір навчальних закладів: фінансово-економічні виші, курси бухгалтерів і бухгалтерські семінари.
Мінуси професії:
  • часті зміни в законодавстві;
  • суперечності законодавства (наприклад, податкового та бухгалтерського);
  • виконання завдань для забезпечення інформацією керівництва, що потребує додаткових знань та навичок;
  • діяльність бухгалтера жорстоко регламентована і не залишає простору для творчості;
  • помилки бухгалтера призводять до санкцій, штрафів.

ПедПРЕСАМІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ